Amennyiben kérdése merülne fel, hívja bátran munkatársunkat!

+ 36 30 551 2304


Munkavédelmi szolgáltató igénybevétele

 

Első lépés: Keresse ki az Ön vállalkozásának a tevékenységét a három veszélyességi osztályból!

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

02 Erdőgazdálkodás

Kivéve:

 02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

05 Szénbányászat

06 Kőolaj-, földgázkitermelés

07 Fémtartalmú érc bányászata

08 Egyéb bányászat

09 Bányászati szolgáltatás

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonott áru gyártása

Kivéve:

16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

17 Papír, papírtermék gyártása

19 Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás

20 Vegyi anyag, -termék gyártása

21 Gyógyszergyártás

22 Gumi-, műanyag termék gyártása

23 Nem fém ásványi termék gyártása

24 Fémalapanyag gyártása

25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.3 Gőzkazán gyártása

25.4 Fegyver-, lőszergyártás

25.5 Fémalakítás, porkohászat

28 Gép, gépi berendezés gyártása

Kivéve:

28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

30.11 Hajógyártás

30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

31 Bútorgyártás

35 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás

37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

38 Hulladékgazdálkodás

39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés

41.2 Lakó- és nem lakóépület építése

42 Egyéb építmény építése

43 Speciális szaképítés

49 Szárazföldi, csővezetékes szállítás

50 Vízi szállítás

51 Légi szállítás

52 Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység

72.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

 

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

 

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02.3 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése

03 Halászat, halgazdálkodás

10 Élelmiszergyártás Kivéve: 10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.2 Halfeldolgozás, -tartósítás

11 Italgyártás

12 Dohánytermék gyártása

13 Textília gyártása

14 Ruházati termék gyártása

15 Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

16.29 Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása

18 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység

25 Fémfeldolgozási termék gyártása

Kivéve:

25.2 Fűtési kazán, radiátor, fémtartály gyártása

25.3 Gőzkazán gyártása

25.4 Fegyver-, lőszergyártás

25.5 Fémalakítás, porkohászat

26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása

27 Villamos berendezés gyártása

28.23 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

29 Közúti jármű gyártása

30 Egyéb jármű gyártása

Kivéve:

30.11 Hajógyártás

30.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása

32 Egyéb feldolgozóipari tevékenység

33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

36 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

41.10 Épületépítési projekt szervezése

45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás

45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

58 Kiadói tevékenység

59 Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

61 Távközlés

71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

75 Állat-egészségügyi ellátás

80 Biztonsági, nyomozói tevékenység

81 Építmény üzemeltetés, zöldterület-kezelés

85.32 Szakmai középfokú oktatás

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42 Felsőfokú oktatás

85.5 Egyéb oktatás

86 Humán-egészségügyi ellátás

87 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

95 Számítógép, személyi-, háztartási cikk javítása

96 Egyéb személyi szolgáltatás

97 Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás

 

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

  45 Gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása

 Kivéve:

45.2 Gépjárműjavítás, karbantartás

45.4 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)

47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)

53 Postai, futárpostai tevékenység

55 Szálláshely-szolgáltatás

56 Vendéglátás

62 Információ- technológiai szolgáltatás

63 Információs szolgáltatás

64 Pénzügyi közvetítés, kivéve: biztosítási, nyugdíjpénztári tevékenység

65 Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok (kivéve: kötelező társadalombiztosítás)

66 Egyéb pénzügyi tevékenység

68 Ingatlanügyletek

69 Jogi, számviteli, adószakértői tevékenység

70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás

71 Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés

Kivéve:

71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés

72.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

73 Reklám, piackutatás

74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

77 Kölcsönzés, operatív lízing

78 Munkaerőpiaci szolgáltatás

79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás

82 Adminisztratív-, kiegészítő egyéb üzleti szolgáltatás

84 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás

85 Oktatás

Kivéve:

85.32 Szakmai középfokú oktatás

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42 Felsőfokú oktatás

85.5 Egyéb oktatás

88 Szociális ellátás bentlakás nélkül

91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység

92 Szerencsejáték, fogadás

93 Sport-, szórakoztató-, szabadidős tevékenység

94 Érdekképviselet

 

 

Második lépés: Keresse ki a vállalkozásának létszáma alapján a megfelelő pontot!

 

A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók - beleértve a munkaerő kölcsönzés keretében átengedett munkavállalókat is - állományi létszáma alapján kell csoportosítani:

a) 1-9 munkavállaló között;

b) 10-49 munkavállaló között;

c) 50-500 munkavállaló között;

d) 501-1000 munkavállaló között;

e) 1000 munkavállaló felett.

 

Harmadik lépés: A vállalkozása veszélyességi osztálya és létszáma alapján kikeresheti, hogy milyen szakképesítésű szakembert kell foglalkoztatnia, milyen munkaidővel.

 

I/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti két órára,

I/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,

I/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi négy órára,

I/d) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

I/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 600 munkavállaló után

további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

II/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,

II/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi két órára,

II/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

II/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel és minden megkezdett 800 munkavállaló után

további egy-egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel,

III/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,

III/b) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,

III/c) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,

III/d) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára napi négy órára,

III/e) egy fő felsőfokú munkavédelmi szakképesítésű teljes munkaidővel.

 

Példa: Autószerelő vállalkozásnak 8 fős munkavállalói létszám esetén:

45.2 Gépjárműjavítás, karbantartásà II. veszélyességi osztály

8 fő munkavállalóà a) 1-9 munkavállaló között

Vagyis: II/a) egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára