Amennyiben kérdése merülne fel, hívja bátran munkatársunkat!

+ 36 30 551 2304


Kockázatértékelés

 

A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből adódó, a munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok értékelésének folyamata. Ez a munka összes aspektusának rendszerszerű vizsgálatát jelenti, amely áttekinti, hogy: mi okozhat sérülést vagy kárt, kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem, milyen megelőző vagy védőintézkedésekre van szükség a kockázatok kézben tartásához.

A kockázatértékelés a sikeres munkavédelmi irányítás alapja, valamint a munkavégzéssel összefüggő balesetek és a foglalkozási megbetegedések csökkentésének a kulcsa. 

A kockázatértékelés célja: 

A munkáltatóknak minden munkahelyen általános kötelességük, hogy a munka minden vonatkozásában biztosítsák a munkavállalók biztonságát és egészségét. A kockázatértékelés elvégzésének célja, hogy lehetővé tegye a munkáltatók számára a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméhez szükséges intézkedések megtételét.

A kockázatértékelés lépései a követekzőek:

  • a kockázatértékelés első lépése hogy azonosítsuk a munkahelyen keletkező veszélyeket és értékeljük az e veszélyekkel összefüggő kockázatokat, annak meghatározása érdekében, milyen intézkedéseket kell tenni az alkalmazottai és a többi munkavállaló egészségének és biztonságának védelmére, kellően figyelembe véve a jogszabályi követelményeket;
  • a kockázatértékelés következő eleme, hogy értékeljük az azonosított kockázatokat  annak érdekében, hogy a munkaeszköz, a használt vegyi anyagok vagy készítmények kiválasztásánál, a munkahelyek felszerelésénél és a munkaszervezésnél a legtájékozottabb módon dönthessen;
  •  ellenőrizzűk, hogy a bevezetett intézkedések megfelelők-e;
  •  rangsoroljuk a fellépéseket, ha az értékelés eredménye alapján további intézkedésekre van szükség;
  • igazolni saját maguknak, az illetékes hatóságoknak, a munkavállalóknak és képviselőiknek, hogy a munkát érintő valamennyi tényezőt áttekintették és a kockázatok, valamint az egészség és biztonság védelméhez szükséges intézkedések tekintetében körültekintő, érvényes döntés született;
  • a kockázatértékelés végén biztosítani kell, hogy a szükségesnek talált és a kockázatértékelés végén bevezetett megelőző intézkedések, valamint a munka- és gyártási módszerek a munkavállalók védelmének szintjében javulást hozzanak. 

Kinek kell kockázatértékelés? 

Kivétel nélkül minden munkáltató köteles elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését és ennek dokumentálását. 

 A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A  kockázatértékelés évente felül kell vizsgáltatni, akkor is, ha semmilyen változás nem történt a vállalkozás életében.

 A fenti szolgáltatásról kérje árajánlatunkat itt:


 

Kémiai Kockázatértékelés

 

A kémiai kockázatértékelés során a munkavállalókat  érő,  a kémiai anyagok/keverékek által okozott expozíciót, illetve annak lehetőségét vizsgáljuk. A kémiai kockázatértékelés egy adott veszélyét az embernek és a környezetnek a veszélyt okozó anyaggal, vagy keverékkel szembeni tényleges expozíciójával kapcsolja össze.

A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban. A kémiai kockázatértékelés az alábbiak figyelembevételével kell elvégezni:

  • veszély azonosítása,
  • az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
  • az expozíció becslése,
  • a kockázat értékelése: minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

Amennyiben előre látható, hogy a munkavégzés jelentős többletexpozícióval jár, minden szükséges intézkedést meg kell tenni ennek elkerülésére és ezt a kockázat becslésénél figyelembe kell venni.

Korábbiakban nem alkalmazott veszélyes vegyi anyaggal/keverékkel tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázatértékelés megtörtént, és a kockázat kezelésére (elkerülésére vagy eltűrhető szintre csökkentésére) a megfelelő intézkedéseket meghatározták, dokumentálták, illetve bevezették.

 A kockázatértékelés elvégzéséről kérje árajánlatunkat itt: