Amennyiben kérdése merülne fel, hívja bátran munkatársunkat!

+ 36 30 253 4453


Üdvözöljük!


Kik vagyunk?
Az S&F Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadói Iroda egy 20 éves szakmai múlttal rendelkező, munkavédelem és tűzvédelem területére specializálódott vállalkozás.


Mivel foglalkozunk?
Az S&F Munkavédelmi és Tűzvédelmi Tanácsadói Iroda, munkavédelem és tűzvédelem területén nyújt szolgáltatást ügyfelei részére és a továbbiakban biztosítja, hogy az Ön vállalkozása, munkavédelem és tűzvédelem szempontjából megfeleljen a jogszabályi előírásoknak.


Hogyan dolgozunk?
Munkatársunk, személyesen vagy az oldalunkon igénybe vehető, ingyenes online állapotfelmérés segítségével felméri, hogy az Ön vállalkozásának  munkavédelem és tűzvédelem területén milyen kötelezettségeknek kell eleget tennie és segít feltárni azon hiányosságokat, amelyek megszüntetésével elkerülheti, hogy egy esetleges hatósági ellenőrzésen szembesüljön a munkavédelem és tűzvédelem bírság anyagi következményeivel.


Miért mi…?
Mert több éves szakmai tapasztalatunk révén Önnek is megtaláljuk azokat a költséghatékony megoldásokat, amelyekkel nemcsak a bírságokat kerülheti el, hanem vállalkozása munkavédelem és  tűzvédelem területén egy átláthatóbb és egységesebb rendszert képezhet, aminek köszönhetően időt és energiát takaríthat meg, amit cége hatékonyágának a növelésére fordíthat.

 

Kiknek ajánljuk?

A munkavédelem és a tűzvédelem kivétel nélkül minden munkáltatót érint. A jogszabály kimondja, hogy már egy fő munkavállaló foglalkoztatása esetén gondoskodni kell megfelelő munkavédelem és tűzvédelem kialakításáról. 

 

Melyek a legfőbb kötelezettségek munkavédelem területén?

 

A munkavédelem oktatás, a munkavédelem egyik legfontosabb eleme, amellyel megismertethetjük a munkavállalókkal a munkahelyen fellépő veszélyeket, kockázatokat, a helyes egyéni védőeszköz használatot, alapvető jogaikat és kötelezettségeiket, amellyel megelőzhetőek a munkabalesetek és megbetegedések.

 

A munkavédelem szabályzat elkészítése nem kötelező a munkáltató részére viszont, a munkáltató kötelessége egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. Azért érdemes  munkavédelem szabályzatot készíteni, mert a munkavédelem szabályzat, kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelem területén meghtározott követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse. 

 

A kockázatértékelés a sikeres munkavédelem alapja, valamint a munkavégzéssel összefüggő balesetek és a foglalkozási megbetegedések csökkentésének a kulcsa. Kivétel nélkül minden munkáltató köteles elvégeztetni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok felmérését és ennek dokumentálását. A kockázatértékelésnek ki kell terjednie az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, a munkahelyek kialakítására.

 

A megfelelő egyéni védőeszköz kiválasztása az egyik legfontosabb feladat a munkavédelem területén. Segítségükkel megelőzhetőek a balesetek és a megbetegedések. Az egyéni védőeszközök meghatározása munkavédelmi és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül!

 

Amennyiben a vállalkozása veszélyességi osztálya és a létszáma meghaladja a jogszabályban foglaltakat, Önnek kötelessége foglalkoztatni munkavédelem végzettségű szakembert a jogszabályban meghatározott időre. 

 

Melyek a legfőbb kötelezettségek tűzvédelem területén?

 

A tűzvédelem oktatás során a munkavállalók megismerik a tűz elleni védekezés,a tűzmegelőzés és a tűzvédelem alapjait. Tűzvédelem oktatást kell tartani minden új belépő munkavállaló részére, a munkavégzés megkezdése előtt. A tűzvédelem oktatás rendszerességét nem szabályozza a jogszabály, azonban ajánlatos legalább évenként egyszer megismételni. A tűzvédelem oktatás gyakoriságát a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak határozzák meg.

 

A tűzvédelem szabályzat célja, a tűzesetek megelőzése illetve a tűzesetek szakszerű felszámolása.Amennyiben az Önök vállalkozásánál a foglalkoztatottak száma meghaladja az 5 főt (családtagokkal együtt) vagy ha ötven főnél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,létesítményük fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolású illetve, ha kereskedelmi szálláshelyet tartanak fenn, Önöknek tűzvédelem szabályzatot kell készítettni. A tűzvédelem szabályzatnak, Tűzriadó tervet is tartalmaznia kell a következő esetekben 

 

A tűzvédelem szolgáltató igénybevételénél, a vállalkozása létesítményéeinek a tűzveszélyességi osztályba sorolását, illetve az egy tűzszakaszban tartózkodók számát kell figyelembe venni. Ezek kombinációja alapján határozza meg a jogszabály hogy milyen képesítésű tűzvédelem szakembert kell Önnek alkalmaznia.

 

 Mi lehet a következménye ha nem tesz eleget kötelezettségeinek munkavédelem vagy tűzvédelem területén?

 

Amennyiben nem tesz eleget a törvényben előírt kötelezettségeinek munkavédelem és tűzvédelem területén, akkor egy esetleges munkavédelem vagy tűzvédelem szempontú hatósági ellenőrzésen, szembesülnie kell a munkavédelem és a tűzvédelem bírság anyagi következményeivel. 

A munkavédelem felügyeletek  50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő munkavédelem bírságot is alkalmaznak a követelmények teljesítését elmulasztó munkáltatóval szemben.

A tűzvédelem hatóságok súlyos szabályszegés esetén, akár 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelem bírságot is kiszabhatnak!

 

Hogyha tudni szeretné milyen konkrét kötelezettségei vannak munkavédelem és tűzvédelem területén, kiderítheti ingyenes állapotfelmérésünk segítségével!